Sign in / Join

Pakistan ka Matlab kya?

1160
0
Share:

Pakistan Ka Matlab Kya?

Roti, kaprra aur dawa
Ghar rehne ko chhota saa
Muft mujhe taleem dila
Mein bhi Musalmaan hoon wallah
Pakistan ka matlab kya
La Ilaha Illalah

Amrika se mang na bheek
Mat kar logon ki tazheek
Rok na jamhoori tehreek
Chhorr na azadi ki rah
Pakistan ka matlab hai kya
La Ilaha Illalah

Khet waderon se le lo
Milen luteron se le lo
Mulk andheron se le lo
Rahe na koi Alijah
Pakistan ka matlab kya
La Ilaha Illalah

Sarhad, Sindh, Baluchistan
Teenon hain Panjab ki jaan
Aur Bangal hai sab ki aan
Aai na un ke lab par aah
Pakistan ka matlab kya
La Ilaha Illalah

Baat yehi hai bunyadi
Ghasib ki ho barbadi
Haq kehte hain haq agah
Pakistan ka matlab kya
La Ilaha Illalah

By Azeem Wyne

Share:

Leave a reply